Onder de naam Vandertuuk Revisited
verricht Bertus van der Tuuk onderzoek en advieswerk op het gebied van
toerisme, recreatie en vrije tijd.