Wij vertalen beleidsplannen in actieplannen met nieuwe projecten.
Wij begeleiden en managen deze projecten.
Soms nemen wij zelf het initiatief tot nieuwe projecten, bijvoorbeeld omdat onze ‘vinger aan de pols der tijd’ hier aanleiding toe geeft.

Met de Consultancytrain hebben wij een innovatieve aanpak op het gebied van procesbegeleiding ontwikkeld.
Met behulp van ‘stand-up consultants’ inspireren wij de deelnemers
in korte tijd tot draagvlak en saamhorigheid in nieuwe ontwikkelingen. (www.consultancytrain.nl)