voorbeelden van onze projecten:


Toekomstvisie Toerisme Zeeuws Vlaanderen

Visie op de ontwikkelingsmogelijkheden van het toerisme naar Zeeuws Vlaanderen (2035). Presentatie tijdens B2B Event van Junior Kamer.

... lees verder

Gebiedsvisie Benderse te Ruinen

Onderzoek naar de mogelijkheden om synergie te behalen door de bedrijfsvoeringen van een zwembad en een camping zodanig te combineren dat een nieuwe, voor alle partijen beter renderende situatie ontstaat.

... lees verder

Toekomstvisie De Wiidpleats

Het opstellen van een robuuste toekomstvisie voor de Wiidpleats als dagrecreatieve trekpleister met educatieve voorzieningen, horeca

... lees verder

Marktconsultatie educatieve dagattractie Afsluitdijk

Marktconsultatie educatieve dagattractie Afsluitdijk

De marktconsultatie geeft antwoord op de vraag: “Op welke locatie en onder welke condities is het voor marktpartijen interessant een educatieve toeristische attractie  te exploiteren

... lees verder

Evaluatie OSO

Onderzoek onder leden en niet-leden naar de toekomst van OSO, Vereniging van Samenwerkingsverbanden in de Recreatiesector:

... lees verder

Wellness Village Ekeren (België)

Toetsing van het ondernemingsplan, dat is opgesteld door de initiatiefnemers van Wellness Village Ekeren. De opdracht was vooral gericht op het beoordelen van de bezoekersprognose en de vooronderstellingen die

... lees verder

Museum Inspiration Event 2013

Museum Inspiration Event 2013 Súdwest Fryslân

In opdracht van het European Tourism Futures Institute (ETFI/Stenden) is een gevarieerd en interactief programma aangeboden aan musea uit Súdwest Fryslân. De deelnemers deden inspiratie op hoe de musea steviger te verankeren, aantrekkelijker te maken en meer […]

... lees verder

Vitaliteitstuin Zuidoost Zorg

Ontwikkeling en realisatie van een Vitaliteitstuin bij een Zorgcentrum te Drachten (samen met Grontmij), passend bij het totaalconcept van een ‘Anderhalvelijnscentrum’.

... lees verder

Noord-Nederland als internationale vakantiebestemming

Uitwerken van Product-Markt-Partner-Combinaties (PMPC’s) in concrete producten voor de buitenlandse markt en het ontwikkelen van een voorstel (uitvoeringsprogramma) om deze producten ook daadwerkelijk op de buitenlandse markt te brengen.

... lees verder

Poorten Zuidwest Drenthe

Verkenning van de mogelijkheden om het toeristisch-recreatieve aanbod van Zuidwest Drenthe/Zuidoost Fryslân beter te ontsluiten door het inrichten van aantrekkelijke toegangspoorten.

... lees verder

Innovatieve marktconsultatie Poort van Zeeland

Een innovatieve marktverkenning naar de (on)mogelijkheden van een ontwikkellocatie ten zuiden van de Brouwersdam. 

... lees verder

Beleef het Vechtdal

Onderzoek naar de mogelijkheden om de beleving van het Vechtdal te versterken door een keten van Anjerpunten te creëren.

... lees verder

Brouwersdam Inspiration Event 2013

Een intensieve tweedaagse bijeenkomst waarin inspiratoren, ondernemers, burgers en ambtenaren werkten aan een overkoepelend en verbindend toeristisch concept voor de Brouwersdam.

... lees verder

Beoordeling beste stedebouwkundig ontwerp Boerestreek Appelscha

Beoordeling beste stedebouwkundig ontwerp Boerestreek Appelscha

Selectie van het beste Voorlopig Ontwerp voor een duurzame, kwalitatieve en actieve Boerestreek in Appelscha.

... lees verder


Erfgoedpark De Toekomst

Erfgoedpark De Toekomst

Uitwerken van Product-Markt-Partner-Combinaties (PMPC’s) in een concreet Businessplan voor een dagattractie in de fameuze vroegere strokartonfabriek De Toekomst te Scheemda. 

... lees verder

Onderzoek verbinding Earnewâld

Onderzoek verbinding Earnewâld met ‘de overkant’

Onderzoek onder 403 respondenten (toeristen en eigen bevolking) naar de meest gewenste verbinding tussen het dorp Earnewâld en de toeristische voorzieningen aan de overkant van het water: een pont of een voetgangerstunnel?

... lees verder

Windmolenparken

Potentiële toeristische impact Windmolenparken (in uitvoering)

Op dit moment participeren wij in een onderzoek van het European Tourism Futures Institute (ETFI/Stenden) naar de mogelijke impact op het toerisme van de aanleg van een windmolenpark in kustgebieden. 

... lees verder

Flagshipstores

Flagshipstores

Een visie op de meest aantrekkelijke locatie voor niet op commodities gerichte flagshipstores. 

... lees verder