voorbeelden van onze projecten:


Toeristische aantrekkingskracht Amsterdam-Noord

Advies ter onderbouwing van een pleitnota inzake het instellen van een ‘Toeristisch Regime’ voor Amsterdam-Noord.

... lees verder

Bezoekers natuurgebieden Fryske Gea

Onderzoek onder de bezoekers van de natuurgebieden van It Fryske Gea. In totaal zijn ruim 1.600 respondenten ondervraagd.

... lees verder

Relatie Vaarrecreatie en Natuur op de Waddenzee

Projectleider van het MonitoringsConsortium (MOCO) dat gedurende drie jaar onderzoek doet naar de relatie tussen de vaarrecreatie en de natuur in de Waddenzee.

... lees verder

Noorderpark Ruigenhoek (Utrecht)

Bezoekprognose, verdienmodellen, kansen voor ondernemers, poorten, customer journey in relatie tot DNA van het gebied (gebiedsessentie)

... lees verder

Toeristisch-recreatief beleid provincie Utrecht

Verzorgen inspirerende workshop voor alle bestuurders (gemeentelijk en provinciaal) in de provincie Utrecht die toeristisch beleid in hun portefeuille hebben.

... lees verder

Beleid provincie Drenthe in relatie tot toeristische informatievoorziening

Een analyse van de huidige informatievoorziening en daaraan gekoppeld een advies voor nieuwe structuur vanaf 2020 e.v.

... lees verder

Toeristisch Actieplan Regio Amsterdam (TARA)

Het eerste plan met ideeën om toeristen te spreiden over de noordelijke metropoolregio.

... lees verder

Leeuwarden/Friesland Culturele Hoofdstad 2018: Hospitality

Actieplan Hospitality 2018, opzetten hostess team en bijdrage leveren aan Hospitality Loket Fryslân.

... lees verder

Jachthaven De Woudfennen

Opstellen van een bedrijfsplan voor een jachthaven die centraal in het Friese merengebied ligt, vlakbij Langweer

... lees verder

Toerisme Alliantie Fryslân

Advisering provincie Fryslân over strategie en instrumentarium toeristisch-recreatief beleid in relatie tot de Triple Helix (ondernemers, onderwijs en overheden). Dit heeft geresulteerd

... lees verder

Strandpaviljoen Oudegaster Brekken

Onderzoek naar draagvlak onder de bevolking en ondernemers

... lees verder

Ondernemen aan de Spokeplas

Bezoekprognose en verdienmodellen voor een

... lees verder

Beoordeling ondernemingsplannen in provincie Utrecht

In opdracht van Staatsbosbeheer hebben we ondernemingsplannen van potentiële investeerders en/of exploitanten beoordeeld

... lees verder

Drents Museum

Opstellen businessplan voor de horeca (café Krul).         

... lees verder

Toekomstvisie Toerisme Zeeuws Vlaanderen

Visie op de ontwikkelingsmogelijkheden van het toerisme naar Zeeuws Vlaanderen (2035). Presentatie tijdens B2B Event van Junior Kamer.

... lees verder

Gebiedsvisie Benderse te Ruinen

Onderzoek naar de mogelijkheden om synergie te behalen door de bedrijfsvoeringen van een zwembad en een camping zodanig te combineren dat een nieuwe, voor alle partijen beter renderende situatie ontstaat.

... lees verder

Toekomstvisie De Wiidpleats

Het opstellen van een robuuste toekomstvisie voor de Wiidpleats als dagrecreatieve trekpleister met educatieve voorzieningen, horeca

... lees verder

Marktconsultatie educatieve dagattractie Afsluitdijk

Marktconsultatie educatieve dagattractie Afsluitdijk

De marktconsultatie geeft antwoord op de vraag: “Op welke locatie en onder welke condities is het voor marktpartijen interessant een educatieve toeristische attractie  te exploiteren

... lees verder

Evaluatie OSO

Onderzoek onder leden en niet-leden naar de toekomst van OSO, Vereniging van Samenwerkingsverbanden in de Recreatiesector:

... lees verder

Wellness Village Ekeren (België)

Toetsing van het ondernemingsplan, dat is opgesteld door de initiatiefnemers van Wellness Village Ekeren. De opdracht was vooral gericht op het beoordelen van de bezoekersprognose en de vooronderstellingen die

... lees verder


Volgende pagina »