Relatie Vaarrecreatie en Natuur op de Waddenzee

image030
Projectleider van het MonitoringsConsortium (MOCO) dat gedurende drie jaar onderzoek doet naar de relatie tussen de vaarrecreatie en de natuur in de Waddenzee. Het consortium bestaat uit Rijksuniversiteit Groningen, Stenden Hogeschool Leeuwarden, het Ecologisch Adviesbureau Altenburg & Wymenga, Bureau De Karekiet, SOVON Vogelonderzoek Nederland en het Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH).
Als projectleider stuurt Vandertuuk Revisited de onderzoekers/adviseurs aan en bewaken we het budget, de tijdsplanning en de kwaliteit van de werkzaamheden.