Bezoekers natuurgebieden Fryske Gea


Onderzoek onder de bezoekers van de natuurgebieden van It Fryske Gea. In totaal zijn ruim 1.600 respondenten ondervraagd.

Er is een profiel opgesteld van de bezoekers, er is gevraagd naar de bezoekreden en het oordeel over de vier gebieden waar dit onderzoek heeft plaatsgevonden: Mandefjild, Rysterbosk, Lendevallei en
Noard-Fryslân Bûtendyks.