foto marktconsultatie 2
 
Met een zekere regelmaat ondersteunen wij initiatiefnemers door het uitvoeren van een marktconsultatie:

“een georganiseerde informatie-uitwisseling met marktpartijen, mede aan de hand waarvan men de haalbaarheid van en de randvoorwaarden voor dat project vaststelt”.

Het is een techniek van informatievergaring en -uitwisseling, zonder rechtsgevolgen en in principe vormvrij. Een marktconsultatie houdt geen verplichting in om met de geraadpleegde marktpartijen in een bepaalde rechtsverhouding te treden.

Er is verschil tussen een open marktconsultatie en een gesloten marktconsultatie. Bij de open consultatie wordt de markt op een niet vooraf vastgelegde wijze geraadpleegd. Een ieders opinie wordt gevraagd en is welkom. Bij de gesloten variant verzamelt men informatie bij vooraf geselecteerde gesprekspartners.