marketing en promotie

 

Marketing en promotie worden ten onrechte vaak in één adem genoemd. Marketing beschouwen wij als het strategische voorwerk dat vooraf gaat aan promotie. Marketing is een manier van denken, een methode om het aanbod beter af te stemmen op de wensen, interesses en behoeften van de consument c.q. de gast.
Marketing is geen logo en een slagzin, het is een strategie.

 

In een door ons opgesteld promotieplan beginnen we met na te denken over

 

We geven aan hoe de doelgroep benaderd moet worden.