Bertus van der Tuuk

 

Bertus van der Tuuk studeerde begin zeventiger jaren aan het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme (NWIT) te Breda. Daarna sociologie aan de Tilburg University. Hier studeerde hij af in statistiek & methoden en technieken van onderzoek, ruimtelijke ordening
en demografie.

Vanaf 1990 had hij een eigen onderzoeks- en adviesbureau,
Bureau Vandertuuk in Beetsterzwaag (Frsld).
Later werd daar Route IV te Nijmegen aan toegevoegd.
In 2006 zijn deze bedrijven verkocht.

Sinds januari 2013 is hij opnieuw zelfstandig als Vandertuuk Revisited.