financiering en subsidies monitoring

 

Een goed onderbouwd financieringsplan kan de bank en andere mogelijke financiers (particulier, crowdfunding) overtuigen dat noodzakelijke investeringen het gewenste rendement opleveren.

We besteden aandacht aan zaken als de verhouding tussen publieke (subsidies, fondsen) en private investeringen, eigen vermogen en vreemd vermogen, solvabiliteit en liquiditeit, debt bank en ebitda. We geven aan waar de kritische succesfactoren liggen (worst case, best case en most likely).

Ook verlenen wij ondersteuning bij subsidieaanvragen in het kader van Europese programma’s en monitoren we de beoogde resultaten van subsidieprogramma’s.