Toeristische aantrekkingskracht Amsterdam-Noord

Advies ter onderbouwing van een pleitnota inzake het instellen van een ‘Toeristisch Regime’
voor Amsterdam-Noord.

Het advies richt zich op twee elementen:
1. Het onderscheidende karakter van Amsterdam-Noord
2. De autonome aantrekkingskracht van Amsterdam-Noord