Noorderpark Ruigenhoek (Utrecht)


Bezoekprognose, verdienmodellen, kansen voor ondernemers, poorten, customer journey in relatie tot DNA van het gebied (gebiedsessentie)

 

Doel van het project:

  • Het in beeld brengen van de mogelijke toekomstige inkomsten en uitgaven in het gebied, zowel incidenteel als structureel.
  • Het opstellen van een bezoekersprognose.
  • Het ontwikkelen van een concept voor de entrees van het gebied
  • Het inpassen van de resultaten in en het geven van een advies over/reflectie op het Toekomstperspectief.

Het project heeft twee rapporten opgeleverd:

  • Noorderpark Ruigenhoek, over bezoekers, entrees en geld
  • Noorderpark Ruigenhoek, poortenet opstellen van een bezoekersprognose