Evaluatie OSO

image028Onderzoek onder leden en niet-leden naar de toekomst van OSO, Vereniging van Samenwerkingsverbanden in de Recreatiesector: “Wat verwachten de leden van het OSO, met welke ontwikkelingen worden zij geconfronteerd, hoe goed zijn ze op de hoogte van wat het OSO doet, wat kan het OSO in de toekomst betekenen, hoe moet hier een invulling aan worden gegeven, welke temperament past bij een organisatie als OSO etc.”
Op basis van

  • een internetenquête
  • een interactieve bijeenkomst met het bestuur
  • face-to-face interviews

is een advies opgesteld over het toekomstperspectief van OSO.