Marktconsultatie educatieve dagattractie Afsluitdijk

image030De marktconsultatie geeft antwoord op de vraag:
“Op welke locatie en onder welke condities is het voor marktpartijen interessant een educatieve toeristische attractie  te exploiteren op één van de vijf ‘knooppunten’ van de Afsluitdijk? (Den Oever, Monument, Breezanddijk, Kornwerderzand of Zurich)?”

 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen gesteld:

  • Bent u geïnteresseerd, om samen met genoemde overheden, risicodragend te participeren in de realisatie en exploitatie van deze educatieve attractie?
  • Waar moet een dergelijke educatieve attractie naar uw mening aan voldoen? En voor welke doelgroep(en) is deze attractie interessant?
  • Onder welke condities bent u geïnteresseerd te participeren in deze educatieve attractie?
  • Welke locatie is volgens u het meest geschikt?