Toekomstvisie De Wiidpleats

image015Het opstellen van een robuuste toekomstvisie voor de Wiidpleats als dagrecreatieve trekpleister met educatieve voorzieningen, horeca en theater- en congresfaciliteiten in relatie tot het Nationale Park Alde Feanen en het dorp Earnewâld. Binnen deze visie is speciale aandacht voor de verankering van het Frysk Lânbou Museum en het bezoekerscentrum van It Fryske Gea binnen dit geheel.