Toerisme Alliantie Fryslân

Advisering provincie Fryslân over strategie en instrumentarium toeristisch-recreatief beleid in relatie tot de Triple Helix (ondernemers, onderwijs en overheden). Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de Toerisme Alliantie Fryslân.
De Toerisme Alliantie Fryslân heeft als doel om samen met ondernemers en het onderwijs de professionaliteit te versterken in de sector Recreatie en Toerisme. Het uiteindelijke doel is om ondernemers in deze sector sterker en concurrerender te maken zodat Fryslân optimaal kan profiteren van de mogelijkheden die het toerisme te bieden heeft.