Toeristisch Actieplan Regio Amsterdam (TARA)

Het eerste plan met ideeën om toeristen te spreiden over de noordelijke metropoolregio. Hoe kan de Stadsregio Amsterdam haar grootstedelijke agglomeratievoordelen op het gebied van het toerisme verder ontwikkelen? Dit met het oog op de concurrentie met andere metropolen in de wereld. Het rapport richt zich op de ‘majeure’ toeristische ambities en projecten die een bijdrage leveren aan het metropolitane ontwikkelingsbeeld voor de Amsterdamse regio.

Ook geeft het rapport antwoord op de vraag van de Stadsregio Amsterdam om de ambities, de beleidsvoornemens, de toeristische potenties en de samenwerkingsbereidheid van de regionale partners in de Noordvleugel in beeld te brengen.