Beleid provincie Drenthe in relatie tot toeristische informatievoorziening

Een analyse van de huidige informatievoorziening en daaraan gekoppeld
een advies voor nieuwe structuur vanaf 2020 e.v.

De belangrijkste aanbeveling is om de marketing en de toeristische informatievoorziening centraal vanuit één organisatie te coördineren. Met behoud van de mogelijkheid om beide zaken toe te spitsen op specifieke regio’s in Drenthe. Uitgangspunt hierbij is dat er dan wel aangesloten wordt bij de ‘look & feel’ van Drenthe. De rol van de zogenaamde toeristische regisseurs is hierbij van essentieel belang.

Het is mogelijk om aanvullende diensten en producten ‘af te nemen’. Als bijvoorbeeld een regio specifieke wensen heeft voor een regionale marketingcampagne of voor regio specifiek foldermateriaal, dan kan de centrale organisatie worden ingeschakeld om deze diensten en/of producten te leveren. Dit gebeurt op basis van Service Level Agreement (betalen naar afname).