Noord-Nederland als internationale vakantiebestemming

image012Uitwerken van Product-Markt-Partner-Combinaties (PMPC’s)
in concrete producten voor de buitenlandse markt en
het ontwikkelen van een voorstel (uitvoeringsprogramma)
om deze producten ook daadwerkelijk op de buitenlandse markt te brengen.
Project uitgevoerd samen met Tim Verver van Grontmij.