Potentiële toeristische impact Windmolenparken (in uitvoering)

image032Op dit moment participeren wij in een onderzoek van het European Tourism Futures Institute (ETFI/Stenden) naar de mogelijke impact op het toerisme van de aanleg van een windmolenpark in kustgebieden. 

 

De volgende vragen worden beantwoord:

  • Welke impact op het toerisme is in vergelijkbare situaties vastgesteld van de aanleg van een windmolenpark op zichtafstand van de kust?
  • Welke voorbeelden zijn er, nationaal of internationaal, van een positieve impact, met name door de benutting van de installaties van windmolenparken voor toeristische of recreatieve doeleinden?

Het project zal resulteren in:

  • Een overzichtsrapport dat inzicht geeft in bekende onderzoeken, in Nederland en internationaal, over de gevolgen voor het toerisme van de aanleg van een windmolenpark op zee op zichtafstand van de kust.
  • Een rapport dat een beeld geeft van mogelijke toeristische en recreatieve benutting van windmolenparken, nationaal en internationaal.

 
 
Foto: Roland Lüthi