Beleef het Vechtdal

image014Onderzoek naar de mogelijkheden om de beleving van het Vechtdal
te versterken door een keten van Anjerpunten te creëren.
In eerste instantie gaat het om de volgende Anjerpunten:

  • Pleisterplaats Hoonhorst
  • Natuur Informatiecentrum Ommen
  • Natuuractiviteitencentrum De Koppel te Hardenberg
  • Museum Gramsbergen

 

De basis van de Anjerpunten is ‘samenwerken’.
Zowel intern (Anjerpunten onderling) als extern met ondernemers en andere partijen in de omgeving van elke locatie.

Het rapport gaat in op:

  • het concept en de formule
  • de huidige locaties
  • de huidige activiteiten van de Anjerpunten
  • de wijze waarop de regionale samenwerking vorm krijgt
  • de financiële consequenties (begroting, financieringsopzet en exploitatieoverzicht in hoofdlijnen)