Innovatieve marktconsultatie Poort van Zeeland

image006Een innovatieve marktverkenning naar de (on)mogelijkheden van een ontwikkellocatie ten zuiden van de Brouwersdam. 

Het project bestond uit twee fasen. Allereerst werd een gedegen haalbaarheidsstudie uitgevoerd en vervolgens is – samen met Nicolaas Veltman van Grontmij – de ontwikkeling en begeleiding van een innovatief marktconsultatietraject opgestart.

Onder de huidige moeilijke economische omstandigheden is niet gekozen voor een traditionele prijsvraag of uitvoerige aanbestedingsprocedure.
Via een beperkt aantal publieke randvoorwaarden werden marktpartijen uitgedaagd om creatief te zijn met betrekking tot zowel planvorming als realisatie en exploitatie.